Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Vervoer

De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.

Opslag

De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Betalingen

Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.

N.B.: Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.