Warehousing

Natuurlijk is de opslag van uw producten bij ons in vertrouwde handen. DKS biedt echter meer. Zoals verzendklaar maken van uw producten en aflevering bij uw eindklant. Compleet ontzorgen dus, waarbij u 24/7 online inzage heeft in de status van uw voorraad en de aflevering. Dat zorgt voor overzicht en tijdwinst, waardoor u zich kunt focussen op uw core business.

Onze service, uw voordeel:

  • Besparing op personeels- en huisvestingskosten;
  • Vaste kosten worden variabel, met behoud van kwaliteit.
  • Kostenbesparende transportcombinaties;
  • Meer focus op uw core business;
  • 24/7 Online inzage in voorraad en aflevering;
  • Ondersteuning van managementtaken.