Warehousing

Warehousing oplossing? Natuurlijk is de opslag van uw producten bij ons in vertrouwde handen. DKS biedt echter meer. Zoals verzendklaar maken van uw producten en aflevering bij uw eindklant. Compleet ontzorgen dus, waarbij u 24/7 online inzage heeft in de status van uw voorraad en de aflevering. Dat zorgt voor overzicht en tijdwinst, waardoor u zich kunt focussen op uw core business.

Onze service, uw voordeel:

  • Besparing op personeels- en huisvestingskosten;
  • Vaste kosten worden variabel, met behoud van kwaliteit.
  • Kostenbesparende transportcombinaties;
  • Meer focus op uw core business;
  • 24/7 Online inzage in voorraad en aflevering;
  • Ondersteuning van managementtaken.

Warehousing DKS Logistic Service

Al jaren zijn wij als DKS in Nederland vooral bekend om onze transportdiensten zoals onze landelijke distributie van pakketten. Maar wist u dat wij ons daarnaast ook gespecialiseerd hebben in de warehousing van uw producten en voorraden, Dit houdt in dat wij uw voorraden, producten en pakketten veilig in onze opslagloods opslaan en als het moment van verplaatsen daar is, alles volledig verzendklaar kunnen maken en transporteren. Onze grote opslagloods biedt een enorme opslagcapaciteit die garandeert dat vele producten en pakketten veilig opgeslagen liggen te wachten tot ze naar hun eindbestemming kunnen worden gebracht. Dit alles vraagt uiteraard de nodige aandacht voor onze warehouse logistics, maar zoals u van ons mag verwachten zijn wij daarvoor goed georganiseerd en ingericht zodat uw producten altijd in vertrouwd en in goede handen bij ons zijn. Kiest u ervoor om uw producten in ons warehouse in Nederland te willen op te slaan dan zullen wij er natuurlijk ook voor zorgen dat de producten veilig zijn en van de juiste kwaliteit. Warehousing bij DKS zorgt ervoor dat u als bedrijf het overzicht bewaard, tijdswinst boekt en dat u zich volledig kunt richten op uw core business terwijl DKS de andere zaken voor haar rekening neemt. DKS biedt 24/7 online inzicht in de status van uw voorraad en uiteraard de aflevering ervan als dat aan de orde is. Ook kunnen wij voor u de pakketten direct uit uw voorraad direct verzendklaar maken en vervoeren naar uw bestemming.

Warehousing heeft veel voordelen. Denk bijvoorbeeld eens aan de besparing op uw personeels- en huisvestingskosten. Doordat uw voorraad in ons warehouse Nederland ligt opgeslagen en door ons  verzendklaar wordt gemaakt  kan u dit veel kosten besparen. Daarnaast is het ook een voordeel dat vaste kosten hiermee variabel worden, met behoud van kwaliteit. Een voordeel is ook dat DKS transportcombinaties met andere klanten kan maken waardoor de kosten voor u uiteindelijk lager zullen uitvallen. Kijk, daarbij komt onze kennis en ervaring in warehouse logistics weer uitstekend van pas.

Warehousing bij DKS betekent dat wij u qua opslag en transport helemaal ontzorgen zodat u zich vooral richten kunt richten op de core business van uw bedrijf. Kortom genoeg voordelen lijkt ons om eens te kijken naar wat de opties die DKS u qua warehousing van uw voorraden en producten kan bieden.